Archaeology Journals and Publications

“An Examination of Experiences in Archaeology of Females and LGBTQIAs in the Philippines”

“An Examination of Experiences in Archaeology of Females and LGBTQIAs in the Philippines | Isang pag-aaral sa mga karanasan ng mga kababaihan at mga LGBTQIAs sa arkiyolohiya sa Pilipinas”

by

Marie Louise Antoinette Sioco,  Kathleen Dela Cuesta Tantuico and Grace Barretto-Tesoro

Keywords: archaeology, Philippines, LGBTQIA, women in archaeology

Abstract:

More women and members of the LGBTQIA+ community are noticeably enrolling in and graduating from the University of the Philippines School of Archaeology (formerly Archaeological Studies Program) since it was established in the mid-1990s. This paper presents the challenges women and LGBTQIA+ individuals face in this traditionally male-dominated field. We examine unknowingly discriminatory practices, attitudes toward women and LGBTQIA+ individuals, rights and responsibilities in the field and laboratory, research opportunities, intellectual property rights, a safe working environment, and other issues that came out during interviews. More importantly, it focuses on the victories of women and LGBTQIA+ archaeologists working in the Philippines.

We end by recommending how we can improve the practice of archaeology for all individuals.

Patuloy ang pagdami ng mga mag-aaral sa arkiyolohiya sa Pilipinas mula nang itinatag ang University of the Philippines School of Archaeology noong 1995. Bunsod nito, pinag-aralan ng mga may-akda ang mga hamon na kinakaharap ng mga kababaihan at LGBTQIA+ na indibidwal na nagsasagawa ng arkiyolohiya sa Pilipinas sapagkat ito ay isang disiplina kung saan mas nangingibabaw ang kalalakihan. Sinuri ng mga may-akda ang mga hindi sinasadyang pag-uugali, pakikitungo, at diskriminasyon sa mga kababaihan at LGBTQIA+ na mga indibidwal; kanilang mga karapatan at responsibilidad sa fieldwork at sa laboratoryo; mga oportunidad sa pananaliksik; mga karapatan sa intelektwal na pag-aari, ligtas na kapaligiran sa pagtatrabaho, at ibang mga isyu na nabanggit sa mga panayam. Layunin rin ng pag-aaral na ito na kilalanin ang mga tagumpay ng mga kababaihan at LGBTQIA+ na indibidwal na arkiyolojists na nagtatrabaho sa Pilipinas. Sa pagtatapos, nagrekomenda ang mga may-akda kung paano mas mapapabuti para sa lahat ang pag-aaral ng arkiyolohiya sa Pilipinas.

Access the full article for free on the SPAFA Journal website at DOI: https://doi.org/10.26721/spafajournal.h1twlhv8j0

Print Friendly, PDF & Email